Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

28 września 2018 14:32 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PODINSPEKTORA DS.OBRONNYCH, OBRONY CYWILNEJ, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Wójt Gminy w Lipowej, Lipowa ul. Wiejska 44 informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany

Pan MARIUSZ GRUSZKA, zam. MILÓWKAUzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan Mariusz Gruszka legitymuje się właściwą wiedzą zarówno merytoryczną jak i praktyczną co potwierdził w teście kwalifikacyjnym i rozmowie kwalifikacyjnej uzyskując największą i liczbę punktów z pośród wszystkich kandydatów.Wójt Gminy Lipowa

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie