Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

29 marca 2019 14:23 | wersja 3 | Ten dokument ma 0 załączników 0

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO INSPEKTORA W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lipowej, Lipowa ul. Wiejska 44 informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana


Pani Martyna Harmacka, zam. Lipowa


Uzasadnienie dokonanego wyboru:


Pani Martyna Harmacka spełniła wszystkie wymogi formalne oraz legitymuje się właściwą wiedzą zarówno merytoryczną jak i praktyczną co potwierdziła w teście kwalifikacyjnym i rozmowie kwalifikacyjnej uzyskując największą liczbę punktów.

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lipowej

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie