Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

20 września 2018 13:25 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO INSPEKTORA W URZĘDZIE STANU CYWILNEGO W LIPOWEJ

Wójt Gminy w Lipowej, Lipowa ul. Wiejska 44 informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana


Pani EWA HAJMAN, zam. BIELSKO - BIAŁA


Uzasadnienie dokonanego wyboru:


Pani Ewa Hajman spełniła wszystkie wymogi formalne oraz legitymuje się właściwą wiedzą zarówno merytoryczną jak i praktyczną co potwierdziła w teście kwalifikacyjnym i rozmowie kwalifikacyjnej uzyskując największą liczbę punktów.


Wójt Gminy Lipowa

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie