Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

28 czerwca 2019 13:37 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Informacja o liczbie, przedmiocie oraz sposobie załatwienia petycji za 2018 rok

Zgodnie z art. 14 ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 r. corocznie, w terminie do 30 czerwca, zamieszcza się informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie