Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

8 maja 2012 11:15 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja dla mieszkańców Gminy Lipowa. Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Informacja dla mieszkańców Gminy Lipowa. 
Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach


W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

Od tego dnia gmina ma 18 miesięcy na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, polegającego na przejęciu odpowiedzialności przez gminę za odpady i ustaleniu stawek opłat dla mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

W Gminie Lipowa odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na nowych zasadach zacznie obowiązywać od 1 lipca 2013 r. Wówczas właściciele nieruchomości będą obowiązani wnosić do gminy tzw. opłatę za gospodarowanie odpadami. Do tego czasu właściciele nieruchomości mają obowiązek pozbywania się odpadów komunalnych na dotychczasowych zasadach, tj. do zbierania odpadów komunalnych powstających na terenie ich nieruchomości i przekazywania tych odpadów, na podstawie umowy, podmiotom posiadającym stosowne zezwolenie lub wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Lipowa, dnia 10.01.2012 r.

Wójt Gminy Lipowa
Stanisław Caputa

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie