Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

24 lipca 2014 09:54 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Dokonanie ekspertyzy wodomierza

Urząd Gminy

w Lipowej

KARTA USŁUGI

RI - 01

Referat Infrastruktury

Dokonanie ekspertyzy wodomierza

NAZWA USŁUGI

Dokonanie ekspertyzy wodomierza

PODSTAWA PRAWNA

  • Art. 6 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006r., Nr 123, poz. 858 ze zm.)

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

W przypadku domniemania niesprawności wodomierza odbiorcy usług przysługuje prawo żądania dokonania ekspertyzy sprawności działania wodomierza. W tym celu należy do Urzędu Gminy w Lipowej złożyć pisemny wniosek o wykonanie ekspertyzy. W uzgodnionym terminie wodomierz zostanie zdemontowany i przesłany do Urzędu Miar w celu sprawdzenia prawidłowości działania.

W miejsce zdemontowanego wodomierza zostanie czasowo zainstalowany wodomierz Urzędu Gminy w Lipowej. Po otrzymaniu świadectwa z urzędu miar odbiorca usług zostanie pisemnie poinformowany o wynikach ekspertyzy.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY / ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Gminy w Lipowej

Punkt Obsługi Klienta

tel. 33 860 15 55

WYMAGANE DOKUMENTY

  • Wniosek o dokonanie ekspertyzy wodomierza

WNIOSKI DO POBRANIA

  • Wniosek o dokonanie ekspertyzy wodomierza

OPŁATY

  • W przypadku gdy badania legalizacyjne nie potwierdzą niesprawności wodomierza, wnioskodawca pokrywa koszty związane z wykonaniem ekspertyzy.

PRZEWIDYWANY TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

  • Demontaż wodomierza i przesłanie do Urzędu Miar w celu dokonania ekspertyzy – do 7 dni od założenia wniosku o dokonanie ekspertyzy
  • Odpowiedź wraz ze świadectwem ekspertyzy – do 7 dni od daty otrzymania sprawozdania z urzędu miar

OSOBY DO KONTAKTU

TRYB ODWOŁAWCZY

Brak trybu odwoławczego.

UWAGI

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie